Olympus
Global Open Photo Contest
2015

Iedereen kan deelnemen met elk soort camera!

Winnaars

De deelnameperiode van de fotowedstrijd is afgelopen op vrijdag 20 november om 11:00 uur Japanse tijd.
Hartelijk bedankt voor uw deelname!

 • 2014 Winner, iromanfotografia
 • 2014 Winner, Dickson
 • 2014 Winner, Joukovdk

Categorieën en thema's

Olympus ontwikkelt producten die mensen over de hele wereld nu en in de toekomst gelukkig en gezond kunnen maken. Bijvoorbeeld onze digitale camera's, waarmee u kostbare herinneringen kunt vastleggen. Voor de Olympus Global Open Photo Contest hebben we daarom gekozen voor de permanente categorieën Leven, Toekomst en Mensen. In elke wedstrijd kiezen we voor deze categorieën een ander thema.

Naast de drie inhoudscategorieën is er de categorie Techniek, waarin telkens twee thema's centraal staan rondom een bepaalde fotografeerstijl of -techniek.

Leven
Geboorte
Het begin van het leven is werkelijk iets wonderbaarlijks. Stuur een foto in van een ontkiemend zaadje, een baby, of een ander beeld dat de geboorte van leven symboliseert.
Inzendingen bekijken
Toekomst
Plaatsen om te beschermen
Iedereen kent wel een plaats die het waard is om voor toekomstige generaties te bewaren. Stuur een foto in van een landschap, een gebouw, een stad, een winkel ... eender welke plaats die u in de toekomst niet wilt zien veranderen.
Inzendingen bekijken
Mensen
Glimlachen en lachen
Zelfs een simpele, kleine glimlach kan uw dag goed maken. En lachen is het beste medicijn. Stuur uw beste foto in van een of meer glimlachende of lachende mensen.
Inzendingen bekijken

TECHNIEK

 • Macro
  In de macrowereld zijn de kleine wonderen levensgroot. Stuur een foto in van een bloem, een insect, een druppel of een ander onderwerp uit de wereld van de macrofotografie.
 • Inzendingen bekijken
 • Kunst
  We kunnen foto's op verschillende manieren artistiek maken, bijvoorbeeld met kunstfilters of nabewerkingssoftware, of door een selectieve keuze van het onderwerp of de compositie. Stuur een foto in waarvan u een kunstwerk hebt gemaakt.
 • Inzendingen bekijken

Deelnamereglement

Alleen online-inzendingen komen in aanmerking.
Selecteer een categorie en thema voor uw inzending.
* Alle deelnemers moeten zich met een gebruikersnaam registreren.

Aantal inzendingen

Elke deelnemer mag voor elk thema maximaal 5 foto's insturen.
Elke foto moet een JPEG-bestand zijn met een grootte van maximaal 15 megabyte.

Schema

Inzendtermijn: dinsdag 25 augustus 2015 14:00 (JST) ~ vrijdag 20 november 2015 11:00 (JST)
Bekendmaking van de winnaars: 27 januari 2016

Wie mag deelnemen?

Iedereen die zich registreert voor deelname.
Ga naar Foto insturen of My Page om u te registreren.
Wanneer u een foto instuurt, moet u het land waarin u woont selecteren.

Uw inzendingen bekijken/wijzigen

U kunt uw ingezonden foto's bekijken via My Page.
U kunt via My Page ook gedurende de gehele deelnameperiode inzendingen annuleren en vervangen, en de titel of beschrijving van foto's wijzigen.

Beoordeling
De inzendingen worden door de volgende juryleden beoordeeld. (De fotografen worden in alfabetische volgorde voorgesteld.)

Anne Day, fotograaf, VS

Anne Day is een ervaren fotojournaliste, portret-, huwelijks- en architectuurfotografe en schrijfster. Ze heeft gepubliceerd in TIME, Newsweek, The New York Times, The Washington Post, Fortune, Vogue en andere media. Als fotojournaliste heeft ze verslag gedaan van gebeurtenissen in Haïti, Cuba, Zuid-Afrika en Namibië. Anne werd onlangs voor de vierde keer door het Presidential Inaugural Committee in de VS aangesteld om de presidentsinhuldiging in 2013 te fotograferen.

Wakako Jet, fotograaf, Japan

Wakako Jet werd geboren in de prefectuur Gifu in Japan en volgde haar opleiding aan de Nagoya Zokei University of Art & Design. Ze begon op de fotoafdeling van een uitgeverij en ging in de leer bij Akihiko Matsumoto voordat ze zelfstandig werd. Ze fotografeert nu voor reclameopdrachten en tijdschriften en haar werk wordt vaak tentoongesteld. Haar specialiteit is het vastleggen van de zachte, schattige en mooie aspecten van het leven. Wakako Jet geeft les aan de Digital Hollywood University.

Kim Lau, fotograaf, Singapore

Kim Lau fotografeert sinds 2005 landschappen, mensen en culturen in Azië. Zijn laatste expeditie voert hem sinds september 2013 door de landen van de vier oude kanaten van het Mongoolse rijk. Hij heeft ervaring met multimediaproductie en documenteert zijn belevenissen ook met video- en audio-opnamen.

Kan Mimura, art director, Japan

Kan Mimura werd in 1978 in Yokohama geboren. Na een periode bij het Mimura Atsushi Design Office richtte hij in 2008 het niwa no niwa Design and Editing Office op. Hij is op veel gebieden actief, inclusief fotocollecties, boekbinden, reclameontwerp en consulting voor merken en individuele klanten. Hij hecht grote waarde aan goed handwerk en duurzame designs, en is van de planning tot en met de drukfase intens bij zijn creaties betrokken. Kan Kimura geeft les aan het Japan Center of Photography.

Silvijo Selman, fotograaf, Kroatië

Silvijo Selman werd in Kroatië geboren. Als selfmade fotograaf heeft hij zich gespecialiseerd in portretten, evenementen en landschappen. Sinds hij in 1997 als fotograaf carrière begon te maken, werd zijn werk meermaals tentoongesteld in Kroatië en Duitsland. Silvijo heeft een oog voor surreële momenten en zijn werken worden vaak gekenmerkt door een impressionistische inslag met een nadruk op compositie.

Tetsuro Shimizu, fotograaf, Japan

Tetsuro Shimizu werd in 1975 in Yokohama geboren. Zijn unieke perspectieven zijn te bewonderen in uiteenlopende onderwerpen, van landschappen tot snapshots en documentaires. In 2012 publiceerde hij een fotocollectie over Mongolië getiteld "CHANGE" die een periode van 15 jaar bestrijkt. Hij is bekroond met de 1e Younosuke Natori Photography Award, de Excellence Award in de categorie Mensen van de 2013 Nikkei National Geographic Photo Prize, en de 2014 Newcomer’s Award van de Photographic Society of Japan.

Bekendmaking van de winnaars

De winnaars worden op deze website bekendgemaakt op de hierboven vermelde tijd (zie het schema).
Olympus zal de winnaars contacteren op hun geregistreerde e-mailadres.
* De datum voor bekendmaking van de resultaten kan gewijzigd worden afhankelijk van de juryprocedure.

Prijzen

Prijzen worden uitgedeeld aan één winnaar van de Grote prijs en 14 winnaars per thema.

+

Grote prijs

Nieuwste Olympus PEN-camera + lenskit en één miljoen Japanse yen

Bonusprijs (één per thema)Nieuwste Olympus PEN-camera + lenskit

Troostprijs (tien per thema) Moleskine custom edition hardcover notebook met speciaal ontworpen Olympus-kaft

Bezoekersloterij

Als onderdeel van de wedstrijd houden we ook een bezoekersloterij, waarin elke bezoeker van de fotowedstrijd kan winnen. De prijzen zijn de nieuwste Olympus PEN-camera en 300 Moleskine custom edition hardcover notebooks. Deelname aan de fotowedstrijd zelf is niet vereist. Deelnemers aan de fotowedstrijd kunnen ook deelnemen.


1 hoofdprijs: Nieuwe Olympus PEN-camera
Word een van de eerste trotse bezitters van dit prachtige nieuwe model!

300 tweede prijzen: Moleskine custom edition hardcover notebook
Moleskine is een bekende fabrikant van notebooks die wereldwijd geliefd zijn bij kunstenaars en schrijvers. Dit custom edition hardcover notebook met een speciaal ontworpen Olympus-kaft geeft u extra inspiratie bij al uw opnamen.
* Het ontwerp is niet definitief en het uiteindelijke product kan er anders uitzien.

Voorwaarden

Auteursrechten op ingezonden foto's
Deelnemers geven Olympus het recht om enkele of alle ingezonden beelden in eender welke catalogi of websites, posters, tijdschriften of krantenartikelen, boeken, websites van derden, tentoonstellingen en als ander promotiemateriaal te gebruiken. Deze auteursrechten worden wereldwijd toegekend voor een periode van drie jaar. De Japanse wetgeving is van toepassing op de auteursrechten van de ingezonden foto's.
Persoonlijke informatie
De persoonlijke informatie van deelnemers wordt behandeld overeenkomstig het beleid voor bescherming van persoonsgegevens, dat in een Japanse en een Engelse versie beschikbaar is op de website van Olympus Corporation. Deelnemers worden geacht akkoord te zijn gegaan met de gepubliceerde voorwaarden wanneer zij een inzending insturen.
[Deelnamereglement]
1. Inzendingen zijn beperkt tot foto's die nog nooit eerder publiek zijn vertoond (foto's die beschikbaar zijn als stockfotografie worden als publiek vertoond beschouwd). Foto's die eerder met een prijs zijn onderscheiden in een andere wedstrijd of die tegelijkertijd naar een andere wedstrijd worden ingezonden, zijn uitgesloten.
Wel toegestaan zijn foto's die een deelnemer op zijn of haar eigen website heeft geplaatst voor niet-commerciële doeleinden, en foto's die zijn ingezonden naar een website onder beheer van Olympus.
2. Foto's moeten bestaan uit één stuk en moeten een enkel werkstuk zijn van oorspronkelijk materiaal dat de deelnemer zelf heeft genomen en waarop zij of hij alle auteursrechten heeft. Alle conflicten of geschillen die ontstaan omdat de deelnemer geen rechten heeft op het afgebeelde onderwerp moeten door de deelnemer opgelost worden, en Olympus Corporation zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Inzendingen waarvan wordt vastgesteld dat auteursrechten zijn geschonden, worden gediskwalificeerd. Als een schending van auteursrechten wordt vastgesteld nadat de winnaars zijn bekendgemaakt, kan de prijs ingetrokken worden en zal de deelnemer het recht op een prijs verliezen. Als het onderwerp van een foto een persoon is, moet die persoon (in geval van een minderjarige de ouder of voogd) toestemming hebben gegeven voordat de foto mag worden ingezonden voor de wedstrijd.
3. Deelname staat open voor iedereen, inclusief professionele fotografen. Minderjarigen onder 18 jaar moeten echter toestemming hebben gekregen van een ouder of voogd. (Olympus Corporation gaat ervan uit dat toestemming door een ouder of voogd is gegeven bij ontvangst van een registratieaanvraag van een minderjarige.) Voor deelnemers die in een land van de Europese Unie wonen, geldt dat geen deelname wordt geaccepteerd van minderjarigen onder 7 jaar.
 • 4. Er gelden geen beperking voor de fotoapparatuur waarmee de ingezonden foto's gemaakt zijn. Elk fototoestel van een smartphone tot een DSLR mag gebruikt worden.
 • 5. Een foto mag niet in meerdere categorieën ingezonden worden.
 • 6. Olympus behoudt het recht om inzendingen of opmerkingen die Olympus ongeschikt vindt voor de wedstrijd niet te accepteren of niet te publiceren, inclusief, maar niet beperkt tot, inhoud die lasterlijk, smadelijk, onfatsoenlijk, pornografisch, onrechtmatig, agressief of grof is of inbreuk maakt op enige auteursrechten of andere rechten van enige persoon. Als wordt bepaald dat een foto of de bijbehorende tekst ongeschikt is nadat de inzending heeft gewonnen, behoudt Olympus het recht om de prijs in te trekken.
 • 7. Werknemers van Olympus en verwante bedrijven mogen niet aan de wedstrijd deelnemen.
 • 8. Ingezonden foto's verschijnen tijdens en na de fotowedstrijd op de website van de fotowedstrijd en kunnen ook verschijnen in promotiemateriaal van Olympus. (Zie het gedeelte Auteursrechten op ingezonden foto's). Olympus behoudt het recht om de foto's indien nodig te bewerken voor gebruik voor promotiedoeleinden.
 • 9. Als Olympus winnende inzendingen op een fototentoonstelling wil vertonen of in gedrukt materiaal wil gebruiken, kan Olympus na afloop van de wedstrijd vragen om de betreffende gegevens in een hogere resolutie ter beschikking te stellen.
Beheer van de wedstrijd
De Olympus Global Open Photo Contest wordt geheel beheerd door het Olympus Global Open Photo Contest Operations Team.
Wanneer het Operations Team dat noodzakelijk vindt, mag het de nodige actie nemen om een eerlijk verloop van de wedstrijd te verzekeren.
Alle deelnemers gaan door deelname aan de fotowedstrijd akkoord met het beheer door het Operations Team en zullen geen claim indienen over het beheer ervan. Olympus Corporation aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enige schade die kan ontstaan door deelname aan deze wedstrijd.

Veelgestelde vragen

V: Wie kan deelnemen?
A: Deelname staat open voor iedereen. Als je jonger dan 18 bent, moet je eerst toestemming hebben van je ouder of voogd. Werknemers van Olympus en van bedrijven die geaffilieerd zijn met Olympus, zijn uitgesloten.
V: Gelden er voorwaarden voor wanneer de foto gemaakt is?
Nee, hiervoor gelden geen voorwaarden. Het mag een foto van vroeger zijn.
V: Zijn er kosten verbonden aan deelname aan de Photo Contest?
A: Deelname is gratis. Deelnemers dragen zelf de kosten voor de internetverbinding voor deelname.
V: Gelden er beperkingen voor het type camera?
Nee. Elk type camera van elk merk, van een smartphonecamera tot een DSLR, mag gebruikt worden.
V: Mag ik foto's insturen die ik al op een website geplaatst heb?
A: Foto's die een deelnemer al publiek heeft gemaakt op sociale media voor niet-commerciële doeleinden of op een website van de Olympus-community, mogen worden ingezonden.
V: Mag ik een foto na inzending verwijderen en een andere insturen?
Ja, tijdens de deelnameperiode mag u uw inzendingen vervangen. U kunt dat doen via My Page.
V: Mag ik een geretoucheerde of bewerkte foto insturen?
A: Ja, nabewerking van inzendingen is toegestaan en bewerkte foto's worden geaccepteerd.
V: Gelden er beperkingen voor de bestandsgrootte?
A: Alleen JPEG-bestanden tot 15 MB per bestand worden geaccepteerd. Bij de beoordeling wordt de kleurruimte sRGB gebruikt.
V: Gelden er beperkingen voor de beeldverhouding?
A: Er gelden geen beperkingen.
V: Hoe weet ik of ik gewonnen heb?
A: De winnaars krijgen per e-mail bericht op hun geregistreerde e-mailadres. In die e-mail wordt de winnaar gevraagd om het winnaarsformulier in te vullen en vóór een bepaalde datum aan Olympus terug te bezorgen. Als Olympus het ingevulde formulier niet op het vermelde tijdstip ontvangen heeft, wordt het recht op de prijs mogelijk ingetrokken.
V: Mag ik dezelfde foto voor meer dan één thema insturen?
A: Een foto mag niet voor meerdere thema's worden ingezonden.
V: Mag ik foto's insturen die ik met een filmcamera heb gemaakt?
A: Ja, zolang de foto gescand is in JPEG-indeling en kleiner is dan 15 MB en via de website van de wedstrijd ingezonden kan worden.
V: Mag ik mijn profiel wijzigen?
A: Uw gebruikersnaam kan niet worden gewijzigd, maar u kunt uw e-mailadres en land waarin u woont wijzigen.
V: Er trad een fout op toen ik mijn wachtwoord invoerde.
A: Het wachtwoord moet tussen 8 en 20 tekens lang zijn en uit enkelbyte alfanumerieke tekens bestaan.
V: Ik heb een foto ingezonden maar hij wordt niet getoond.
A: Inzendingen worden publiek getoond nadat Olympus heeft bepaald dat ze gepast zijn. Het kan enige tijd duren voordat uw foto zichtbaar wordt.
V: Ik wil de weergavetaal wijzigen.
A: Selecteer de gewenste taal in het taalkeuzemenu rechtsboven.
V: Ik heb de deadline niet gehaald. Hoe kan ik mijn foto inzenden?
A: We kunnen helaas geen inzendingen meer accepteren na afloop van de deelnameperiode, die eindigt op vrijdag 20 november, 11:00 uur Japanse tijd.
V: Kan ik foto's via e-mail inzenden?
A: Nee. Inzendingen worden alleen geaccepteerd als ze via deze website worden geüpload. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Het Olympus Global Open Photo Contest Operations Team reageert niet op e-mails waarin wordt gevraagd om deelname te accepteren nadat de deelnameperiode is afgelopen.
V: Hoe kan ik controleren of mijn foto's geaccepteerd zijn?
A: U kunt uw ingezonden foto's bekijken op My Page, die u via de koppeling bovenaan deze pagina kunt bereiken. Uw inzendingen in My Page zonder een statusopmerking zijn geaccepteerd. Inzendingen met de vermelding "Under preparation" (In behandeling) bevinden zich nog in de wachtrij voor goedkeuring.

Inlichtingen

 • Inlichtingen over de fotowedstrijd:
 • Olympus Corporation
 • Olympus Global Open Photo Contest Operations Team
 • E-mail: photocontest@olympus-imaging.com
 • ▲ Page top